Hệ thống cơ khí

1. Hệ thống điều hoà không khí và thông gió

2. Hệ thống phòng sạch từ Class 100.000 đến Class 100 

 

3. Hệ thống khí nén 

4. Hệ thống nồi hơi 

 

5. Hệ thống khí y tế trong bệnh viện và dược phẩm  

 

 

6. Hệ thống chống ồn và rung động 

 

 

7. Kho trữ lạnh